Interculturele trainingen

Zesde Continent verzorgt interculturele trainingen aan bedrijven en individuen die met en in de landen van de voormalige Sovjet-Unie werken. We hebben dit ook gedaan voor individuen en groepen die in Nederland zijn komen wonen en werken.

Bovendien organiseren we sinds zomer 2022 op verzoek van Nederlandse gemeenten, veiligheidsregio’s en maatschappelijke organisaties speciale interculturele bijeenkomsten rond issues bij de opvang van Oekraïense vluchtelingen in ons land.

De basis vormt het geven van gerichte landeninformatie en inzichten in de cultuurverschillen tussen deze landen. Daarnaast denken we ook actief mee met problemen die cross-culturele communicatie tussen Nederlanders en de inwoners uit deze specifieke landen met zich mee kunnen brengen en hoe hiermee beter en effectiever mee om te gaan.

Armeense markt (foto Karel Onwijn)
Georgische familie (foto Karel Onwijn)

Opdrachtgevers

Wat betreft de interculturele bijeenkomsten over Oekraïners in Nederland hebben we onder meer gewerkt voor de Veiligheidsregio’s Zaanstreek-Waterland en Noord-Holland Noord, de gemeenten Rotterdam en Venlo, en de maatschappelijke organisaties Platform Hilversummers voor Oekraine, De Buch en WijZijn Transfergroep Bergen op Zoom.

Verder werkt Zesde Continent al vele jaren samen met:

Intercultural Professionals (KIT Royal Tropical Institute) 

Culture-Inc. (cross-cultureel management & communicatie)

We hebben ook interculturele projecten uitgevoerd voor:

Nederlands Centrum voor Handelsbevordering (NCH), EVO-Fenedex, Instituut Defensie Leergangen, Russia Academy, Kontakt der Kontinenten 

De trainingen zijn verzorgd voor:

ING, KLM, DSM, Philips, ABN-Amro, Cargill, FrieslandCampina, Eureko, Achmea, Royal Haskoning, Mammoet, CB&I Lummus, SC Johnson Europlant BV, Norfolk Line BV, Nucleair Security Summit The Hague, Ministerie van Buitenlandse Zaken, Ministerie van Defensie, Ministerie van Landbouw, Ministerie van Economische Zaken, Agentschap NL (RVO), Korps Landelijk Politiediensten (KLPD), Gemeente Rotterdam, Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

Armeense zang (foto Karel Onwijn)

Beoordelingen

Wij zijn blij met jouw bijdrage en de plezierige samenwerking! De geschiedenis en de culturele achtergrond van Oekraïners helpt de medewerkers bij alle opvanglocaties binnen onze Veiligheidsregio om de ontheemden beter te begrijpen en te begeleiden. Goed initiatief!
(Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland)

Louter positieve, enthousiaste reacties gekregen na jouw presentatie. Er zat een mooie opbouw en balans in jouw verhaal. Leerzaam, veel dank daarvoor!
(Platform Hilversummers voor Oekraïne)

“Zowel afstemming, communicatieve vaardigheden, gebruik van audiovisueel materiaal en relevante, actuele kennis & ervaring waren zeer goed.”

(interculturele training aan Philips)

“In de eindevaluatie van de hele groep werden je ervaringen, visuele presentatie en openheid erg gewaardeerd.”

(interculturele training aan DSM)

Zeer gedegen kennis van geschiedenis van Rusland en huidige situatie. Vertelt makkelijk en is enthousiast, en dat is erg leuk en motiverend.”

(landentraining aan Eureka/Achmea)

Terugblik