Cursusagenda

Armeense berg Ararat (foto Karel Onwijn)

13 januari t/m 17 februari 2022

6-delige hybride-collegereeks ‘De wedergeboorte van Transkaukasië’

Georgië, Armenië en Azerbeidzjan, samen de Transkaukasus, waren tot 1991 onderdeel van de Sovjet-Unie, waaraan hun eigen cultureel erfgoed volledig ondergeschikt was. Sinds hun onafhankelijkheid zijn deze landen zich voor het eerst sinds een hele lange periode weer gaan richten op hun eigen culturele erfgoed. Dit betekent behalve de herontdekking van de eigen culturen ook de (gedeeltelijke) herschrijving van de eigen politieke en culturele geschiedenis

Historische verzameling samovars (foto Karel Onwijn)

2 februari t/m 23 maart 2022

7-delige online-collegereeks ‘De ontrafeling van een enigma. Een cultuur-historische kennismaking met Rusland’

De wereld ervaart Rusland als een ondoorgrondelijk land. Dat bracht Winston Churchill al in 1939 tot zijn beroemde uitspraak: ‘Russia is a riddle, wrapped in a mystery, inside an enigma”. Maar ook Russen zelf hebben moeite hun land rationeel te begrijpen. Hoewel Rusland cultuurhistorisch gezien bij Europa hoort, zien de meeste Russen zichzelf niet als Europeanen. In deze cursus maken we uitgebreid kennis met de politieke en culturele geschiedenis van dit land.

Het Kyiv-Petsjersk Lavra klooster (foto Karel Onwijn)

9 februari t/m 6 april 2022

7-delige online-collegereeks ‘Op virtuele rondreis achter de Europese Oostgrens. Kennismakingsreis met de wondere wereld van de ex-Sovjetlanden’

Tijdens deze cursus bezoekt u een grote gevarieerdheid aan landen die nog maar weinig bekendheid genieten en die vaak over een prachtige natuur en een ontwikkelde cultuur blijken te beschikken. Mede aan hand van mooie beelden en filmfragmenten reist u rond door alle uithoeken van dit enorme gebied dat maar liefst 550 keer groter is dan Nederland. We zullen daarbij onder meer per trein en boot reizen. 

De Kotelnitsjeskaja-wolkenkrabber in Moskou - typisch Stalinistische architectuur (foto Karel Onwijn)

8 maart t/m 19 april 2022

7-delige collegereeks ‘Russische cultuur in de schijnwerpers. Een nadere kennismaking met Russische kunst & cultuur uit de lange twintigste eeuw’

De zeer afwisselende architectonische skyline van het hedendaagse Rusland zijn symbolisch voor de woelige cultuurgeschiedenis sinds eind 19e eeuw. We proberen we een aantal hoofdlijnen te ontwaren in deze complexe Russische cultuurgeschiedenis, waarbij we uitgebreid kennismaken met de vele rijke vruchten die de Russische kunst en cultuur heeft voortgebracht, zowel in de architectuur, de schilderkunst, de literatuur, de film en de muziek.

Estse volkskunst - Peipusmeer(foto Karel Onwijn)

11 maart t/m 15 april

6-delige collegereeks ‘Het Baltische Wonder’

Tot 30 jaar geleden behoorden Estland, Letland en Litouwen nog tot de communistische Sovjet-Unie. De officiële taal was er Russisch en het wettige betaalmiddel de roebel. Inmiddels zijn deze Baltische landen onafhankelijk, spreken ze hun eigen nationale taal en betalen ze er met de euro. Bovendien zijn ze behoorlijk welvarend en scoren ze hoog op het gebied van democratie en persvrijheid. De verklaring voor dit Baltische wonder lijken we vooral te moeten zoeken in de specifieke politiek-historische en cultuur-historische ontwikkeling van deze drie landen.

'De vier Wit-Russische seizoenen' - Minsk (https://unsplash.com/photos/1ww9l2DMRSU)

17 maart t/m 21 april

6-delige collegereeks ‘Het laatste Europese ‘terra incognita’. Een cultuurhistorische verkenning van het Wit-Russische grensgebied’

Belarus bestaat al dertig jaar als onafhankelijke staat, maar pas sinds de politieke ontwikkelingen van afgelopen paar jaar is het land daadwerkelijk als zodanig op de kaart gezet. De lokale architectuur, religie en taal getuigen van de lange periode dat Wit-Rusland tot het Pools-Litouwse Rijk hoorde. In deze cursus maken we uitgebreid kennis met de politieke en culturele geschiedenis, alsook de recente ontwikkelingen in het land.